Centar za poslovne treninge raspisuje konkurs u okviru projekta ”Podrška povećanju zapošljivosti mladih”

Nezaposlenost i neaktivnost kao jedan od najvećih problema sa kojima se mladi suočavaju prepoznat je od strane Republike Srbije i doneta su brojna strateška dokumenta i predložene različite mere i aktivnosti radi rešavanja istih. Međutim, rezultati u praksi su neprimetni, od 2008. do 2014. neaktivnost mladih povećana je za 5.8% (sa 66,2% na 72%), a sa njom je usko povezana i stopa nezaposlenosti kod mladih.

Kompanija SciEd Technologies doo zajedno sa udruženjem Centar za poslovne treninge (osnovano od strane navedene kompanije), nudi mladima potpuno novi koncept treninga koji polazi od kompetencija koje su potrebne kompanijama i na osnovu potreba tržišta organizuje intenzivne trening kampove kako bi student i sveže diplomirani mladi koji se još nisu zaposlili stekli praktična znanja i veštine. Na osnovu podataka Istraživanja o položaju i potrebama mladih u Srbiji samo 29 % mladih smatra da postoji dovoljno oblika neformalnog obrazovanja za mlade, a preko 60 % mladih smatra da je bitno dodatno usavršavanje kroz obuke koje nisu uključene u školski sistem (http://www.ninamedia.rs).

Centar za poslovne treninge je visoko specijalizovano udruženje čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti za karijerno usavršavanje srednjoškolaca, studenata i mladih kako bi na što lakši način pronašli svoje mesto na tržištu rada.

Poslovni trening

Šta Vam nudimo:

 • Treninzi veština Unapređenje hard i soft veština koje su neophodne inovativnim kompanijama i uvežbavanje primene istih radi boljeg razumevanja potreba klijenata i donošenja prave odluke na osnovu priloženih podataka.
 • Realno iskustvo Rešavanje poslovnih izazova u okviru malih timova uporedo sa rukovodiocima vrhunskih kompanija.
 • Mentorstvo profesionalaca Dobijanje povratnih informacija i smernica na dnevnom nivou od strane rukovodioca kompanija, menadžera za zapošljavanje, trenera i profesora.
 • Kontakti sa poslodavcima Ostvarivanje dragocenih kontakata sa rukovodiocima kompanija i njihovim zaposlenima, a što će kasnije rezultirati iskustvom u daljem razvijanju poslovnih kontakata.

Prijavi se na sajtu poslovnitrening.rs

Konkurs je otvoren od 18.januara do 06.februara 2017. godine

SciEd

Šta Vam je potrebno za program?

 • želja za uspehom
 • radna biografija studenta
 • motivaciono pismo
 • uverenje o dosadašnjem uspehu na studijama (po sopstvenom izboru)

Troškovi programa za studente?

Program treninga studenata je besplatan (finansirano od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta “Podrška povećanju zapošljivosti mladih”).

Kome su namenjeni programi?

 • studentima svih struka i profila
 • početak treninga je zakazan za drugu polovinu februara 2017. godine

Program

 • Trajanje 3 – 4 meseca, u proseku 4 do 6 časova nedeljno, u popodnevnom terminu
 • 22 polaznika

Prva faza programa:

 • Veštine komunikacije i asertivna komunikacija
 • Veštine prezentacije
 • Veštine davanja i primanja povratne informacije
 • Poslovna etika
 • Poslovno ponašanje i bonton
 • Poslovna korespodencija i komunikacija
 • Veštine pregoravanja
 • Osnove računovodstva i finansija

*Mogućnost uključivanja drugih treninga u zavisnosti od potreba i zahteva kompanija uključenih u realizaciju programa

Druga faza programa:

 • Primena veština i znanja stečenih u prvoj fazi, timsko traganje za kreativnim rešenjima realnih problema sa kojima se kompanije suočavaju
 • Dobijanje sertifikata o završenom programu

Kontakt osoba e-mail: [email protected] telefon: +38166140513

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here