Dome, slatka kućo! Čemu ti sinonimi?

Sinonimi – Zasigurno ne bismo pri zdravom razumu odveli (ili odneli) bolesnog ljubimca veterinaru i objasnili mu problem rečima – Moja džukela već neko vreme neće da klopa. Iako je ova rečenica jasna, nije najprikladnija u pomenutim okolnostima.

Reči sličnog značenja

Svaka reč ima svoje primarno značenje. Neke reči imaju značenje koje je sekundarno, ili veći broj značenja. Usled toga, značenja se prepliću i podudaraju, pa tako dobijamo sinonime.

Po najopštijoj definiciji sinonimi su reči istog ili sličnog značenja, ali različitog oblika – kuća = dom; pas = kuče; nemaština = beda; kompjuter = računar; hrabar = odvažan; lud = sumanut; poznat =  popularan; ljut = besan;

Čemu ti sinonimi?

Zahvaljujući postojanju sinonima možemo odabrati (izabrati, pronaći) reč koja najpreciznije (najtačnije) može da isprati našu misao i koja najbolje odgovara (pasuje) govornoj situaciji u kojoj se nalazimo. U prethodnoj rečenici pogledajte u zagradama samo neke od sinonima kojima se mogu zameniti date reči.

Sinonimija je takođe vezana za kontekst reči, pa neke reči mogu biti istoznačne samo u određenim kontekstima – govoriti i pričati; dom i kuća; novorođenče i beba. Možemo reći – Nije trebalo da mu govoriš = pričaš o meni. Ali ne bismo rekli – On će danas da priča na zvaničnom skupu.

Je li lekar doktor?

Reči lekar i doktor takođe nisu istoznačne u svom primarnom (prvom, osnovnom) značenju:

Lekar – stručnjak koji je završio medicinski fakultet i bavi se lečenjem, doktor.

Doktor – najviša akademska titula, naučni ili stručni stepen koji se stiče na osnovu odbranjene disertacije i položenog ispita (u sekundarnom značenju – onaj koji je diplomirao na medicinskom fakultetu, lekar).

Dakle, svaki lekar jeste doktor, ali nije svaki doktor lekar.

Ako se udubimo u značenje svakog para sinonima, videćemo da u srpskom jeziku postoji veoma mali broj reči različitog oblika koji imaju potpuno isto značenje u svim kontekstima. Najčešće su istoznačni naučni izrazi i termini – alternacija = promena, komparacija – poređenje, infekcija = zaraza; zubar  = stomatolog.

Fascinantna karakteristika

Ono što predstavlja opasnost za jezik jeste težnja pojedinih reči da istisnu svoje sinonime iz upotrebe shodno zakonima jezičkog ekonomisanja – skandal = bruka, sramota, sablazan; keš = gotovina; luksuz = raskoš, izobilje; adekvatan = odgovrajući, podesan, jednak, podudaran; fascinantan = očaravajući, zadivljujući; polemisati = raspravljati se, prepirai se, sporiti se;  karakteristika – osobina.

Poznavanje sinonima

Dobro ovladavanje sinonimima je odlika ljudi koji redovno čitaju. Svaki čovek ima svoj mentalni leksikon. To je ukupan broj reči koje znamo i kojima se služimo. Najdelotvorniji način da proširite mentalni leksikon je čitanje kvalitetne literature. Osim što usvajamo nove reči, njihova značenja i nijanse, jasniji smo u komunikaciji.

Mala igra: pokušajte da za glagol pričati nađete bar pet sinonima…

PODELI

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here