Kultura na dar – Adam Berenc

Projekat “Kultura na dar 2” doneo nam je  26 novih autorskih filmova u kategorijama: mesta, ljudi i događaji. Prvi film koji vam predstavljamo u kategoriji „ljudi“ je film o Adamu Berencu, svešteniku koji je živeo na teritoriji Apatina i aktivno se borio protiv nacional-socijalizma.

Poket katoličke akcije nastao je 1936. godine uglavnom među Nemcima koji su živeli u Apatinu, sa namerom da se stanovništvo odvuče od nacional-socijalizma.  Časopis „Die Donau“ postao je propagandni list katoličke akcije u borbi protiv nacional-socijalizma.

Najistaknutiji novinar časopisa „Die Donau“ bio je Adam Berenc. Članci Adama Berenca  su preko radio Vatikana i tajnog radija u Parizu slati u čitav svet, tako je sâm Gebels bio upoznat sa Berencovim radom i njegovim otvorenim suprostavljanjem nacional-socijalizmu.

Kapitulacijom Mađarske, 1944. godine, Nemci ulaze u Apatin i hapse Adama Berenca po Gebelsovoj naredbi.

Pogledaj film autorke Anje Turanski.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here