Finansijska edukacija mladih! Prijavi se!

Omladina JAZAS-a Kragujevac i Narodna banka Srbije NBS (Grupa za edukaciju korisnika finansijskih usluga), sprovode finansijsku edukaciju građana, koja je posebno usmerene ka edukaciji mladih. Glavni cilj edukacije je finansijsko opismenjavanje mladih kao posebno osetljive grupe.

Finansijska edukacijaFinansijska pismenost predstavlja ključni okvir za zaštitu mladih u momentu kada postanu korisnici bankarskih usluga. Svedoci smo kakve sve posledice mogu da nastanu usled loših i ishitrenih odluka o zaduživanju. Akcenat je stavljen na rizicima koje finansijski proizvodi nose, a nikako reklami ovih proizvoda. Cilj edukacije je i podizanje opšteg nivoa znanja i pružanje informacija koje će mladima omogućiti bolje razumevanje sveta finansija, odnosno različitih vrsta finansijkih proizvoda, te će se lakše odlučiti kako da investiraju svoj novac, ili da se zaduže pod povoljnijim uslovima.

Teme prve edukacije:

  • Zaštita i edukacija građana u NBS – Milan Maljković (NBS)
  • Svet finansija mladih – Srećko Karanović (NBS)
  • Tekući račun i platne kartice – Snežana Bošnjaković (NBS)

Obuka će se održati dana 26. maja u periodu od 12h do 13h u prostorijama Kancelarije za mlade (Save Kovačevića 5). Planirane su kratke prezentacije svake teme po 10-15 minuta i otvoren prostor za diskusiju. 

Posebno ohrabrujemo sve mlade koji nisu ekonomske struke da se prijave. Obuka nije vezana za striktnu oblast ekonomije, već je prilagođena svim mladima koji prvi put ulaze u svet tekućih računa, platnih kartica, kredita. Zbog ograničenih kapaciteta sale, molimo sve zainteresovane da svoje učešće što ranije potvrde popunjavanjem online upitnika koji je dostupan na sajtu www.jazaskg.rs . Učešće je besplatno!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here