Konkurs za prijem predloga projekata – Fond za otvoreno društvo

Fond za otvoreno društvo raspisao je konkurs za prijem predloga projekata koji se podržavaju kroz redovne programe fondacije , i otvoren je cele godine.

Od svog osnivanja, 1991.godine, Fond za otvoreno društvo je uložio 150 miliona dolara u podršku i realizaciju oko 7000 projekata.

FOS-SERBIA-LOGO

UPUTSTVO ZA PRIJAVU PROJEKTA

Opšta pravila:

 • Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.
 • Pravo prijave projekta imaju pravna lica i pojedinci sa teritorije Srbije.
 • Sa predlozima projekata i priloženom dokumentacijom Fondacija će postupati prema normama dobrog poslovanja i poštovanja poslovne etike. Podneta dokumentacija i prilozi se ne vraćaju podnosiocu zahteva.
 • Odluku o podršci ili odbijanju projekta donosi Upravni odbor Fondacije, i to u roku od 60 dana od dana podnošenja predloga projekta. U toku obrade zahteva i procesa odlučivanja Fondacija neće davati informacije podnosiocu zahteva, ali može zatražiti dopunsku dokumentaciju ili informacije o projektu.
 • Prijave i projektnu dokumentaciju dostaviti na adrese Fondacije, elektronskom ili običnom poštom:

Beograd, 11 000, Kneginje Ljubice 14 

E mail: [email protected].

Osnovni obrazac:

 • Predlozi projekata i zahtevi za finansijsku podršku Fondacije obavezno se podnose na jedinstvenom obrascuFondacije, uz mogućnost prilaganja dodatne projektne dokumentacije.
 • Predlozi projekata, odnosno obrasci i dopunska dokumentacija, podnose se isključivo na srpskom jeziku. Ukoliko je predlog projekta sastavljen na drugom jeziku potrebno je priložiti prevod predloga projekta na srpski jezik.
 • Budžet projekta i svi finansijski podaci moraju biti izraženi u bruto iznosima i isključivo u dinarima. Finansijske kalkulacije projektovane u drugim valutama, moraju biti preračunate u aktuelnu dinarsku protivvrednost prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije.
 • Obrasci Fondacije i sva projektna dokumentacija obavezno treba da budu pisani kompjuterskim slogom ili pisaćom mašinom.
 • Obim informacija koje se unose u obrazac nije ograničen veličinom fizičkog prostora u osnovnim obrascima!

Dodatni obrasci:

 • Kada je podnosilac predloga projekta pravno lice obavezno se popunjava upitnik za institucije, a kada je fizičko lice obavezno se prilaže profesionalna biografija.
 • Dodatno, prema vrsti projekta odnosno programa za koji se projekat prijavljuje, popunjavaju se i odgovarajući dodatni obrasci, kao formular za medije ili formular za štampani materijal.

Dopunska projektna dokumentacija:

Predlog projekta na obrascu Fondacije treba dopuniti i drugom dokumentacijom:

 • projektni elaborat kojim se projekat predstavlja celovito i iscrpno, i to u slučaju da podnosilac projekta proceni da obrascem nisu obuhvaćeni svi relevantni podaci, odnosno da će dodatnom dokumentacijom i prilozima bolje predstaviti svoj projekat;
 • pravna lica koja prvi put konkurišu kod Fondacije obavezni su da popune upitnik za institucije kojim se predstavlja profil, status, struktura i dosadašnji rad institucije ili organizacije i prilože kopiju rešenja o registraciji kod nadležnog organa;
 • profesionalna biografija autora projekta i projektnog tima kojima se predstavljaju kompetencija i reputacija autora i realizatora projekta;
 • preporuke recenzenta projekta – eksperata ili kompetentnih institucija;
 • informativni, promotivni, propagandni prilozi, štampani primerci, audio ili video dokumenti i drugi materijali za prezentaciju, koji će adekvatno i sveobuhvatno prezentovati projekat i podnosioca zahteva.

Fondacija neće razmatrati:

 • predloge projekata koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fondacije;
 • zahteve podnosilaca koji su dobijali finansijsku podršku Fondacije za realizaciju projekata, a nisu u predvođenom roku podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;
 • zahteve za finansijsku podršku profitnim i komercijalnim projektima;
 • nepotpune predloge projekata i zahteve koji nisu podneti na obrascu Fondacije i shodno ovom uputstvu za podnošenje projekata.

Za više informacija i za preuzimanje obrasca Fonda, pogledatiOVDE .

1 COMMENT

 1. […] Konkurs za prijem predloga projekata – Fond za otvoreno društvo […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here