Konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije

  Datum Isteka: 05/11/2017

   

  Naziv pozicije: Generalni/a sekretar/ka
  Trajanje konkursa: 4. oktobar– 4. novembar 2017. godine
  Period angažmana: 5 godina, uz mogućnost produženja mandata za još 2 godine
  Početak angažmana: 1. februar 2018. godine

  Pre zvaničnog početka mandata i njegove verifikacije od strane skupštine KOMS-a predviđen je i probni rad od 4. decembra 2017. godine.

  Tip angažovanja: Ugovor o radu
  Odgovornost: Neposredno Upravnom odboru, posredno Skupštini KOMS-a

  Uslovi rada:

  • fiksna plata (mogućnost povećanja u skladu sa povećanim obimom posla);
  • radno mesto u Beogradu;
  • puno radno vreme – 40 radnih sati nedeljno (mogućnost prekovremenog rada u zavisnosti od potreba i predviđenih aktivnosti);
  • putovanja u zemlji i inostranstvu.

   

  Opis zaduženja i odgovornosti:

  • upravljanje i koordinacija rada sekretarijata KOMS-a;
  • operativno upravljanje ljudskim resursima KOMS-a;
  • operativno upravljanje finansijskim i materijalnim resursima KOMS-a;
  • koordinacija svih programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini; izveštavanje o sprovedenim aktivnostima);
  • koordinacija izrade godišnjih akcionih planova i budžeta;
  • izrada normativnih akata neophodnih za rad Sekretarijata;
  • praćenje izvršenja strateškog plana i godišnjih akcionih planova KOMS-a;
  • razvoj partnerstava sa institucijama, organizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima;
  • zastupanje i predstavljanje organizacije u eksternim odnosima;
  • staranje o informisanju i javnosti rada organizacije;
  • ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama KOMS-a;
  • sprovođenje aktivnosti prikupljanja sredstava i mapiranja potencijalnih donatora;
  • podrška u radu Upravnog odbora;
  • izvršavanje drugih zadataka poverenih od strane Upravnog odbora.

   

  Tražene kvalifikacije i kompentence:

  • Funkcionalne kompetencije i veštine:
  • poznavanje projektnog i finansijskog menadžmenta (poželjno iskustvo u upravljanju projektima iz EU fondova) – veštine planiranja i pisanja programa i projekata, implementacije, nadzora i evaluacije projekata;
  • poznavanje omladinske politike i prilika u Srbiji i Evropi;
  • poznavanje donatorske politike u Srbiji i regionu;
  • odlične veštine koordinacije i efikasnog upravljanja resursima;
  • menadžerske sposobnosti i veštine supervizije;
  • odlične komunikacijske i interpersonalne veštine;
  • sposobnost samostalnog delovanja i pokretanja inicijativa;
  • sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
  • sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

   

  • Obrazovanje:
  • visoka stručna sprema, poželjno iz oblasti koje su relevantne KOMS-u.

   

  • Radno iskustvo:
  • minimum 5 godina relevantnog radnog iskustva u upravljanju projektima;
  • iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (državne institucije, biznis sektor, civilni sektor, eksperti, itd.).
  • Ostalo:
  • odlično znanje engleskog jezika;
  • dobro poznavanje rada na računaru (MS Office);
  • uzrasta do 35 godina u trenutku kandidovanja za poziciju.

  Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, maksimalno 3 pisma preporuke i motivaciono pismo (do 500 reči) na [email protected] sa naznakom „Prijava za radno mesto generalnog/e sekretara/ke“ najkasnije do 4. novembra 2017. godine (do 23:59h).

  Kandidati i kandidatkinje koji budu prošli/e u sledeći krug selekcije biće obavešteni do 10. novembra. Planirana su dva kruga selekcije i razgovora sa kandidatima/kinjama u periodu od 10. do 27. novembra.

  Predviđen početak radnog angažmana je 4. decembar 2017. godine sa 50% radnog vremena, a od1. februara 2017. godine, sa punim radnim vremenom, nakon verifikacije od strane Skupštine KOMS-a. Probni rad uključuje i odmor za vreme novogodišnjih praznika.

  Više informacija o Krovnoj organizaciji mladih Srbije možete naći na sajtu www.koms.rs.

  Za sve informacije se možete obratiti i vršiocu dužnosti generalnog sekretara, Maletin Nenadu na adresu: [email protected] ili na telefon 069 738 443 radnim danima od 9 do 17h.

  PODELI
  Milan Ristić
  Tim lider organizacionog tima Portal Mladi mail: [email protected] Student Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na osnovnim akademskim studijama politikologije.

  POSTAVI ODGOVOR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here