Konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije

 

Naziv pozicije:Generalni/a sekretar/ka
Trajanje konkursa:4. oktobar– 4. novembar 2017. godine
Period angažmana:5 godina, uz mogućnost produženja mandata za još 2 godine
Početak angažmana:1. februar 2018. godine

Pre zvaničnog početka mandata i njegove verifikacije od strane skupštine KOMS-a predviđen je i probni rad od 4. decembra 2017. godine.

Tip angažovanja:Ugovor o radu
Odgovornost:Neposredno Upravnom odboru, posredno Skupštini KOMS-a

Uslovi rada:

 • fiksna plata (mogućnost povećanja u skladu sa povećanim obimom posla);
 • radno mesto u Beogradu;
 • puno radno vreme – 40 radnih sati nedeljno (mogućnost prekovremenog rada u zavisnosti od potreba i predviđenih aktivnosti);
 • putovanja u zemlji i inostranstvu.

 

Opis zaduženja i odgovornosti:

 • upravljanje i koordinacija rada sekretarijata KOMS-a;
 • operativno upravljanje ljudskim resursima KOMS-a;
 • operativno upravljanje finansijskim i materijalnim resursima KOMS-a;
 • koordinacija svih programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini; izveštavanje o sprovedenim aktivnostima);
 • koordinacija izrade godišnjih akcionih planova i budžeta;
 • izrada normativnih akata neophodnih za rad Sekretarijata;
 • praćenje izvršenja strateškog plana i godišnjih akcionih planova KOMS-a;
 • razvoj partnerstava sa institucijama, organizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima;
 • zastupanje i predstavljanje organizacije u eksternim odnosima;
 • staranje o informisanju i javnosti rada organizacije;
 • ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama KOMS-a;
 • sprovođenje aktivnosti prikupljanja sredstava i mapiranja potencijalnih donatora;
 • podrška u radu Upravnog odbora;
 • izvršavanje drugih zadataka poverenih od strane Upravnog odbora.

 

Tražene kvalifikacije i kompentence:

 • Funkcionalne kompetencije i veštine:
 • poznavanje projektnog i finansijskog menadžmenta (poželjno iskustvo u upravljanju projektima iz EU fondova) – veštine planiranja i pisanja programa i projekata, implementacije, nadzora i evaluacije projekata;
 • poznavanje omladinske politike i prilika u Srbiji i Evropi;
 • poznavanje donatorske politike u Srbiji i regionu;
 • odlične veštine koordinacije i efikasnog upravljanja resursima;
 • menadžerske sposobnosti i veštine supervizije;
 • odlične komunikacijske i interpersonalne veštine;
 • sposobnost samostalnog delovanja i pokretanja inicijativa;
 • sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

 

 • Obrazovanje:
 • visoka stručna sprema, poželjno iz oblasti koje su relevantne KOMS-u.

 

 • Radno iskustvo:
 • minimum 5 godina relevantnog radnog iskustva u upravljanju projektima;
 • iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (državne institucije, biznis sektor, civilni sektor, eksperti, itd.).
 • Ostalo:
 • odlično znanje engleskog jezika;
 • dobro poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • uzrasta do 35 godina u trenutku kandidovanja za poziciju.

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, maksimalno 3 pisma preporuke i motivaciono pismo (do 500 reči) na [email protected] sa naznakom „Prijava za radno mesto generalnog/e sekretara/ke“ najkasnije do 4. novembra 2017. godine (do 23:59h).

Kandidati i kandidatkinje koji budu prošli/e u sledeći krug selekcije biće obavešteni do 10. novembra. Planirana su dva kruga selekcije i razgovora sa kandidatima/kinjama u periodu od 10. do 27. novembra.

Predviđen početak radnog angažmana je 4. decembar 2017. godine sa 50% radnog vremena, a od1. februara 2017. godine, sa punim radnim vremenom, nakon verifikacije od strane Skupštine KOMS-a. Probni rad uključuje i odmor za vreme novogodišnjih praznika.

Više informacija o Krovnoj organizaciji mladih Srbije možete naći na sajtu www.koms.rs.

Za sve informacije se možete obratiti i vršiocu dužnosti generalnog sekretara, Maletin Nenadu na adresu: [email protected] ili na telefon 069 738 443 radnim danima od 9 do 17h.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here