Kultura na dar – Vodene kapije grada, Pančevo

Projekat “Kultura na dar 2” doneo nam je 26 novih autorskih filmova u kategorijama: mesta, ljudi i događaji. Osamnaesti film koji vam predstavljamo u kategoriji „mesta“ je film pod nazivom „Vodene kapije grada, Pančevo“.

Ovaj film je glasovima publike proglašen za najbolji film u kategoriji „mesta“.

Pančevo (mađ. Pancsova, nem. Pantschowa, svk. Pánčevo) je grad koji se nalazi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, u Republici Srbiji. Nalazi se na obalama Tamiša i Dunava, u južnom delu Banata i ono je administrativno sedište grada Pančeva, kao i Južnobanatskog upravnog okruga.

Na ušću Tamiša u Dunav – svetionici koji se nalaze na 1154. kilometru leve obale Dunava, 2009. godine, beleže jedan vek svog postojanja. Svetionici na rekama predstavljaju izuzetno retku pojavu, a ako se još nalaze u paru, predstavljaju pravi “ biser “. To su jedine kule svetilje postavljene u paru na području Evrope i simbol su grada Pančeva.

Iz svih ovih razloga preduzeti su adekvatni koraci u pravcu zaštite, rekonstrukcije i očuvanja kula svetilja, koje su vremenom postale prepoznatljiv simbol grada Pančeva, i svojevrstan nautički brend čitavog regiona.

Pančevački svetionici“vodene kapije“ grada, podignuti su 1909. godine, u zlatno doba parobrodskog saobraćaja na Dunavu. Osnovna namena ovih signalnih građevina u službi rečne navigacije, bila je povećanje bezbednosti plovidbe u vremenu kada su nastali, zbog intenzivnog rečnog saobraćaja na Dunavu. Podignuti su da bi obavljali signalnu funkciju na ušću Tamiša u Dunav, usled nedostatka prirodnih orijentira za navigaciju brodova u različitim hidrološkim i vremenskim uslovima.

Istorija ovih prelepih građevina direktno je vezana za značaj i razvoj pristaništa “Pančevo“ koje je u to vreme imalo veoma razvijenu lokalnu i međunarodnu linijsku plovidbu, za prevoz putnika, roba i pošte.

Država ih je stavila pod zaštitu kao kulturno dobro od velikog značaja. Ovaj film je jedan od načina da se kule svetilje otrgnu od zaborava i da se za njih čuje i van našeg grada.

Autori filma su: Ivana Gojsović, Ognjen Pejić, Zorana Lepedat i Goran Bokanić.

Ovo je poslednji film ovog ciklusa „Kulture na dar 2“. Nadamo se da ste uživali!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here