Mesto akcenta u srpskom jeziku

Mesto akcenta u srpskom jeziku. Kada razgovaramo sa društvom, bez obzira o kojoj je temi reč, obavezno neko pita kako se određena reč piše. Uz to često ide i ͈kako se neka reč kaže. U tekstu koji smo nedavno predstavili podsetili smo vas da je akcenat izdvajanje i isticanje određenog sloga u okviru reči. Sada ćemo pisati o mestu akcenta.

Svakog dana čujemo da neko nešto nè može. Ne mògu do prodavnice, ne mògu da učim, neMesto akcenta mògu da ti pomognem. U prvom licu jednine glagola moćiu odričnom obliku  mesto akcenta je na delu mògu. Beograđani, obratite pažnju! Ja ne mOgu, nikako nE mogu. Kada je u pitanju treće lice množine, tada se akentuje nè moguOni nè mogu da stignu na vreme.

Često nam skreću pažnju da se sklonimo na trotOar. Mesto akcenta nije na prvom o -trOtoar.

Na radiju i telEviziji čujemo razne govornike, oni često menjaju mesto akcenta, pa kažu neispravno televIzija. Za telEvizor sada su nam potrebni posebni uređaji zbog digitalizacije.

GolOglav je utrčao u kuću. Gologlav je neispravno.

U PakistAnu se dešavaju različiti nemili događaji. PakIstan je u svetu poznat po tome. Dakle, mesto akcenta je na prvom iPakIstan i  kroz paradigmu na drugom auPakistAnu.

FilOzofski fakultet veoma je popularan. Mesto akcenta je na slovu o. Mesto akcenta kod priloga veOma je na slovu o. Neispravno je reći vEoma.

Reč koju većina ljudi pogrešno izgovara je planìna. Mesto akcenta je na slovu i. Najveća planIna u istočnoj Srbiji je Stara planIna. Ista situacija je i sa rečju ravnìca. Bili smo na predivnoj ravnIci.

Veliki broj gešaka pokazuju akcenti glagolskih oblika. To se najviše ističe kod oblika sa prefiksima. On će porodicu upoznati sa svojom novom devojkom. Mesto akcenta je na slovu o – upOznati.

Da pojasnimo. Ako imamo glagol poznati  i dodamo mu prefiks u-, mesto akcenta neće se promeniti, već ostaje na istom slovu: poznati – upoznati. Takav je slučaj i sa sledećim glagolima: dRžati – podRžati, zadRžati; glAsati – izglAsati.

PrepOznaćemo ga po sivom odelu. Nikako prEpoznaćemo. Oni hoće da nam isprIčaju svoje doživljaje. Mesto akcenta je na drugom i, a ne na prvomispričaju.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here