Po mišljenju stručnjaka, čime god da se bavimo, naš uspeh će u značajnoj meri zavisiti od načina na koji prezentujemo, predstavljamo svoju ideju, projekat, sebe… Ko ovlada govorničkim veštinama i tehnikama javnog nastupa, postaje konkurentniji u poslu.


Obrazovni sistem u Srbiji nije našao način da u dovoljnoj meri odgovori zahtevima savremenog društva. Predmeti koji se bave razvijanjem govorničkih sposobnosti i komunikacionih veština ili uopšte ne postoje ili nisu u pravoj meri usmereni na pojedinca. Tehnikama javnog nastupa i prezentovanja ni približno nije posvećena odgovarajuća pažnja. Neformalno obrazovanje koje bi trebalo da bude adekvatna dopuna standardnog fakultetskog obrazovanja uglavnom je seminarskog tipa. Polaznici ne dobijaju dovoljno prostora da ispitaju svoje mogućnosti i da praktično uvežbavaju svoje nastupe i primenjuju stečena znanja. Kao krajnji rezultat često se dešava da mnogi ne uspevaju u praksi da odgovore zadacima koji im se postavljaju.

Programi Instituta MAIN POINT osmišljeni su tako da svaki polaznik, pošto se upozna sa svim govorničkim i prezentatorskim mogućnostima, kroz video vežbe i simulacije uvežbava svoj nastup. U grupama ima najviše petoro polaznika, čime se obezbeđuje prostor za praćenje individualnih karakteristika. Proces traje oko mesec dana. Cilj je da se na svesnom nivou kontroliše nastup, ostavi dobar utisak i izdvoji od prosečnosti, koja je previše uzela maha.

Tematske celine:

Suočavanje sa tremom

 • Uvežbavanje kost-abdominalnog disanja koje omogućava staloženost i pravu polaznu osnovu za ubedljivu govornu interpretaciju.
 • Mentalne slike – metod Li Strazberg.
 • Samoprihvatanje i samoohrabrivanje.
 • Suočavanje sa strahom od greške.

Dikcija

 • Vežbe za pravilnu artikulaciju – razgovetan izgovor svih glasova i rečeničnih konstrukcija.
 • Logika govora: razložnost i isticanje najvažnijih reči i deonica u okviru govorne celine.
 • Izražajnost u govoru: ritam i tempo.
 • Govorna interpunkcija – intonacija i glasovni registri

Stil

 • Upotreba stilskih figura u cilju ostvarivanja snažnijeg i pamtljivijeg utiska kod publike.
 • Borba protiv poštapalica – ovaj, tako da ovaj, znači, dakle i drugih.
 • Gramatički ispravno izražavanje.
 • Jasnoća i konciznost.

Govor tela

 • Tehnike neverbalne komunikacije: stav tela, gestikulacija, rukovanje, mimika, vedrina, aktivno slušanje, stil odevanja.
 • Umrežavanje tehnika neverbalne komunikacije sa senzibilitetom svakog polaznika.
 • Usklađenost sa sadržajem i kontekstom.
 • Postavljanje neverbalnih komunikacionih tehnika na svesni nivo.

Eristika

 • Šopenhauerovi trikovi kako da se u komunikaciji uvek bude u pravu.
 • Vešto odgovaranje na neugodna pitanja.

Struktura izlaganja

 • Uvodni deo – kako probuditi radoznalost publike.
 • Središnja misao, poveznice, ilustracije.
 • Koncept ključnih reči i deonica.
 • Tehnike efikasnog zaključka govora.

Način rada: Individualni pristup svakom polazniku. Nakon uvežbavanja svih pojedinačnih segmenata javnog nastupa, pristupa se video simulacijama u kojima svaki polaznik objedinjuje znanja kroz izlaganje na temu koja čini njegovu profesionalnu svakodnevicu i koja ga inspiriše. Video radovi se prate i analiziraju kako bi se definisao napredak svakog ponaosob.

Predavači:
Slobodan Roksandić dipl. glumac, master komunikolog, višegodišnje iskustvo u predavanju iz oblasti JAVNI NASTUP i UMEĆE GOVORENJA, savetnik za javni i medijski nastup brojnih javnih ličnosti.
Marko Milovanović dipl. glumac, višegodišnje iskustvo u predavanju iz oblasti GOVOR TELA i NEVERBALNA KOMUNIKACIJA.

Pravo učešća imaju studenti osnovnih, master i doktorskih studija.
Akcijska cena: 90 evra (plaćanje u dve rate)

PRIJAVE SLATI NA E- MAIL: [email protected]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here