Počinje studentska kampanja „Potpiši za 10″

„Potpiši za 10“ je studentska kampanja koju organizuje Studentska konferencija univerzitetâ Srbije u saradnji sa studentskim parlamentima svih univerziteta Srbije, pokrenuta sa ciljem ispunjavanja zahteva studenata Srbije za potpunu reform visokoškolskog sistema obrazovanja. U okviru ove kampanje, 27. aprila 2015. godine, počeće potpisivanje peticije za reformu visokoškolskog obrazovanja koje će trajati deset dana. Prikupljanje potpisa će se odvijati u isto vreme na fakultetima u celoj Srbiji.

Nakon niza sastanaka od početka tekuće godine između predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnika SKONUS-a, i nakon odluke Saveta Univerziteta u Beogradu da usaglasi Statut i broj ispitnih rokova sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, studenti su primorani da pokrenu inicijativu za izmenu pomenutog zakona, kako bi ukazali na goruće probleme i kako bi problemi sa kojima se studenti suočavaju bili adekvatno, i pre svega na vreme, rešeni. Pored toga, studenti zahtevaju hitan sastanak sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđanom Verbićem.

Studenti će imati priliku da, tokom deset dana trajanja peticije, svojim potpisom podrže 10 zahteva studenata obuhvaćenih kampanjom „Potpiši za 10”. Promocija ovih zahteva započeta je na društvenim mrežama sa ciljem da se šira javnost informiše o zahtevima studenata i značaju reforme visokog obrazovanja. U isto vreme, prikupljanjem potpisa na svim fakultetima Srbije, studenti će dokazati odlučnost i jedinstvo pri rešavanju problema visokog školstva.

Ispunjavanjem zahteva studenata za potpunu reformu visokoškolskog sistema obrazovanja težimo evropskim standardima. Selektivnost u primeni ovih standarda dovodi do problema koji zahtevaju da se, u ovom ključnom momentu za dalji tok reforme, organizovano angažuju studenti, država, visokoškolske institucije i celokupna javnost, kako bismo postigli ravnopravnu ulogu sa najrazvijenijim univerzitetima na evropskoj sceni, ulažući u budućnost i razvoj Srbije. A upravo su studenti budućnost Srbije. Zbog toga molimo sve naše kolege, visokoškolske institucije, državu i ostale građane Srbije da svojim razumevanjem i solidarnošću podrže akciju „Potpiši za 10’’.

Potpiši za 10 

Studenti traže što hitniju implementaciju sledećih zahteva:

  1. da se Zakonom o visokom obrazovanju više ne definiše broj ispitnih rokova u jednoj akademskoj godini, već da se omogući samostalnim visokoškolskim institucijama da svojim aktom, i prema svojim potrebama, definišu broj ispitnih rokova u jednoj akademskoj godini;
  2. da studenti koji u tekućoj godini ostvare 48 ESPB bodova imaju pravo da se finansiraju na teret budžeta Republike Srbije;
  3. definisati pravo na produženu godinu (tzv. apolventski staž) na svim nivoima studija i za naredne generacije, odnosno omogućiti svim studentima da zadrže status iz završne godine studija najduže godinu dana po isteku redovnog toka studija;
  4. zakonski obavezati fakultete da definišu strukturu i opravdanost visine školarina i odrediti maksimalnu visinu školarine i omogućiti transparentnost istih;
  5. uvođenje sistema integrisanih petogodišnjih studija za nastavnička zanimanja;
  6. početak rada na sprovođenju reevaluacije opterećenja studenata (definisati institucionalni okvir za rešenje ovog problema) i pronalaženju dugoročnog rešenja problema kvaliteta nastave, opterećenja i nedovoljno jasno definisanih programa studija i studentskih kurseva sa aktivnim učešćem relevantnih studentskih predstavnika u radnoj grupi koja bi se bavila time;
  7. početak rada na izradi novog Zakona o visokom obrazovanju sa aktivnim učešćem relevantnih studentskih predstavnika u radnoj grupi koja bi radila na izradi tog Zakona;
  8. početak rada na izradi Zakona o studentskom organizovanju sa aktivnim učešćem relevantnih studentskih predstavnika u radnoj grupi koja bi radila na izradi tog Zakona;
  9. doneti Nacionalni okvir kvalifikacija, a šifrarnik zanimanja uskladiti sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a u skladu sa akreditacijom visokoškolske institucije;
  10. uključiti socijalnu dimenziju u sistem finansiranja visokog obrazovanja kroz stvaranje instrumenata da materijalno ugroženi samofinansirajući studenti jednom u toku svog školovanja imaju mogućnost da ne plate troškove studiranja za tu godinu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here