Podrži kampanju protiv nasilja u porodici – Potpisujem: Sa reči – u akciju

U prošloj godini do policije je stiglo oko 6000 prijava nasilja u porodici, od čega je 3642 policija prosledila tužilaštvu. Osudjeno je 1712, od čega samo 634 zatvorskom kaznom (ostalo su uslovne i novčane kazne). U istom periodu je nasilnicima izrečeno samo 70 mera iseljenja, a kuće je moralo da napusti 1250 žena sa svojom decom.

Sa reči - u akciju

Ova poražavajuća statistika najbolje pokazuje da Srbija ne primenjuje Istanbulsku konvenciju, koju ratifikovala 2013. godine godine. Polazeći od toga, glavna poruka ovogodišnje kampanje Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija „Potpisujem“ jeste da se zajedno sa građanima pošalje poruka državi, da ne primenjujući u praksi odredbe međunarodne konvencije, uskraćuje žrtvama primerenu zaštitu.

Ove godine se kampanja, zato, vodi pod sloganom „Sa reči – u akciju!“. Pozivamo vas da u vreme trajanja kampanje (novembar, decembar 2015), putem društvenih mreža i mejlova podržite kampanju i pozovete Vladu Srbije na odgovornost.

Regionalna kampanja „Potpisjem“ je deo višegodišnje borbe protiv nasilja u porodici koju sprovode Autonomni ženski centar i partnerske organizacije iz zemlje i regiona. Kampanja je posvećena primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), a treću godinu za redom je organizuje Autonomni ženski centar

Podržite kampanju protiv nasilja u porodici i pošaljite razglednicu Vladi Srbije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here