Rimske terme u Bacu

Ostaci rimskih termi ili javnog kupatila kod sela Bace nalaze se u oblasti Toplice, nedaleko od Prokupljai Kuršumlije. Pripadaju širem području arheološkog lokaliteta Pločnik i pružaju se ispod nadvožnjaka, gde prolazi put Prokuplje-Kuršumlija.

Terme ispod nadvožnjaka. Autor: deki73/panoramio.com

Rimske terme u Bacu su otkrivene prilikom gradnje puta od Prokuplja prema Kuršumliji, a kako je put išao pravo kroz objekat, napravljen je most ispod koga su sačuvane i konzervirane terme.  Dosadašnja arheološka i istorijska istraživanja potvrdila su postojanje rimskog utvrđenja na ovom prostoru, gde su bile stacionirane dve rimske legije – IV Flavijeva i VII Klaudijeva – sa važnim zadatkom odbrane granica carstva. Pored utvrđenja na ovom prostoru se vremenom razvijaju i gradovi, kao što su Hameum(današnje Prokuplje) i Ad Fines (današnja Kuršumlija). Higijenske i druge potrebe stanovnika municipija iziskivale su izgradnju javnih kupatila, tzv. termi. Terme je, međutim, bilo moguće podizati samo na odgovarajućim mestima, kao što je upravo bila oblast Toplice, bogata izvorima toplih voda po kojima su joj stari Sloveni i dali ime.

Terme. Izvor; plocnik.org.rs

Na osnovu arheoloških i istorijskih nalaza pretpostavka je da su izgrađene tokom 3. veka ili početkom 4. veka.. Objekat se pruža pravcem istok-zapad i po dužini je podeljen na dva dela: južni i severni. Na jugu se pružaju bazeni sa toplom vodom (kaldarijumi) i jedan bazen sa hladnom vodom (frigidarijum), a na severu se nalaze tri prostorije, koje su se sastojale od jedne veće svlačionice (apoditerijum) i dve manje garderobe. Terme su raspolagale sistemom za grejanje odaja i bazena (hipokaustom), a bile su izgrađene od kamena i opeke.

Terme. Izvor: spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs

Život rimskih termi u Bace teško je rekonstruisati na osnovu dostupnih podataka. Međutim, može se pretpostaviti da, kao i čuvene terme Dioklecijana, Trajana i Karakale, nisu predstavljale samo mesta za obavljanje higijenskih potreba, već su bila i društvena i kulturna središta. Bila su mesta za okupljanje, druženje, pregovaranje i zaključivanje poslova. Iako su ostaci rimskih termi u Bace danas u veoma lošem stanju, one predstavljaju “važan kamenčić u kulturnom mozaiku Srbije“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here