Smenjen predsednik studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu

Na sednici Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu održanoj u utorak, 12. maja 2015. godine, razrešen je sa mesta predsednika Studentskog parlamenta Milivoje Ćorić, student Poljoprivrednog fakulteta.

Nakon inicijative za smenu, podnete 5. maja 2015. godine, a koju je, pored članova Studentskog parlamenta, podržao i student prorektor Univerziteta u Beogradu, Milivoje Ćorić smenjen je javnim glasanjem uz podršku apsolutne većine članova.

Inicijativa za smenu pokrenuta je jer je predsednik svojim aktivnostima blokirao rad i održavanje sednica Studentskog parlamenta i sprečio reagovanje studenata na predlog o povećanju školarina na devet fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i reakciju povodom odluke o smanjenju broja ispitnih rokova na četiri.

Pored toga što nije obavljao svoje dužnosti i zastupao interese studenata na odgovarajući način, Milivoje Ćorić je, bez znanja ostalih članova Studentskog parlamenta, uključujući i studenta prorektora, zamenika predsednika, generalnog sekretara i potpredsednike, nezakonito raspolagao finansijskim sredstvima i time oštetio budžet Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu.

Iz svega navedenog, većina članova Studentskog parlamenta došla je do zaključka da je Parlamentu potrebno novo rukovodstvo koje će savesno voditi ovu instituciju i raditi u korist studenata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here