Tajne liderstva

“If your actions inspire others to dream more, do more, learn more and become more, you are a leader.”

John Quincy Adams

leadership

Razmišljajući o velikim liderima na um nam uglavnom padaju značajne istorijske ličnosti, uspešni preduzetnici, ljudi iz političkih sfera. Međutim, ako se osvrnemo primetićemo da i u svakodnevnom životu možemo pronaći inspirativne ljude koji neretko bez namere preuzimaju ulogu lidera. To može biti naš kolega koji energično vodi tim ka ostvarenju uspeha ili onaj jedan trener koji nas pokreće i motiviše da skočimo više i potrčimo brže, čak i kada vrisak naših mišića postane preglasan.

Novi sajt – Poslovi za mlade – pogledajte aktuelnu ponudu poslova

Iz moje perspektive, lider je neko ko u ljudima budi radoznalost, želju da istražuju i razmrdaju vijuge, preispitujući sve pa čak i viđenja njega samog. To je neko ko inspiriše, daje polet, čini da zasučemo rukave i neustrašivo i entuzijastično krenemo u zajedničko ostvarenje ideja. Uz znanje i tehničke kompetencije, neraskidivi deo uspešnog liderstva čine i veštine emocionalne inteligencije bez kojih se individua, ma koliko stručna i sposobna bila, teško može smatrati liderom.

Pojedinac koji vodi ljude treba da ima jasnu viziju onoga što želi da ostvari, a koju oni mogu lako prepoznati i sa njom se poistovetiti. On najpre mora poznavati sebe, svoje snage i slabosti da bi mogao upravljati drugima. Uloga lidera skopčana je sa velikom odgovornošću. Svojim postupcima on daje primer te su pravednost, doslednost i stavovi koji se oslanjaju na moral od nesumnjivog značaja. Lični primer jedan je od najsnažnijih alata motivacije.

Dobar lider mora da bude svestan svojih postupaka ali i spreman da primi konstruktivnu kritiku. Srž dobrog odnosa sa timom ogleda se u spremnosti da saoseća sa ljudima, pokaže razumevanje i pruži savet i podršku, ali i međusobnom poštovanju i iskrenosti. Lider mora zaslužiti poverenje svojih ljudi i u njih verovati.

Uloga lidera ima i mentorski aspekt. On je taj koji svom timu ljudi prenosi iskustvo, podstičući ih da stiču nova znanja ali je spreman da sagleda stvari iz više uglova i sam od njih konstantno uči. Dobar lider podstiče razvoj svih pojedinaca, pomažući im da istraže svoje granice, sagledaju svoje slabosti, a snage iskažu na najbolji način. Sve to nesumnjivo doprineće i ostvarenju zacrtanih poslovnih ciljeva.

Veliki lider treba da bude pristupačan, da ima snažno razvijene komunikacione veštine i pažljivo osluškuje svoj tim. Ideje se kriju u najneočekivanijim kutcima organizacije i onaj ko upravlja ljudima svakome treba da pruži priliku da postavi pitanje, iznese svoje mišljenje i da predlog. Na taj način pokazuje da se glas svakog pojedinca može čuti i ravnopravno ceniti.

resized-leadership-pinned

Podsticanje proaktivnosti, inovativnog i kreativnog razmišljanja članova tima još jedan je vid motivacije i stvaranja prijatnog radnog ambijenta u kome svaka individua stiče osećaj da, koliko god malo njeno zaduženje možda bilo, ona svojim trudom i zalaganjem doprinosi ostvarenju nečeg velikog i značajnog za celu organizaciju.

Ovu kratku priču o liderstvu zaokružila bih rečima jednog od najinspirativnijih lidera današnjice, Ričarda Brensona, koje upravo ukazuju na značaj humanog aspekta uspešnog poslovanja:

“Great leaders are great listeners, who know their best asset is the people they work with”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here