Zagonetni lavirinti- paganski simboli ili duhovni putevi?

Verovatno nijedan simbol, isprepletena slika ili vrt, sačinjeni u obliku složenih linija, ne fasciniraju poput lavirinta. Godinama mnoge kulture proučavaju ideje koje oni prenose širom sveta, u pokušaju da otkriju poruke ovih vizuelnih mapa. Da li su lavirinti samo deo paganske tradicije ili je ipak smisao njihovog postojanja mnogo uzvišeniji?

Kako su i kada nastali lavirinti?

Lavirinti su se pojavili još mnogo pre nego što su ih pojedinci sami pokušali stvarati i u to vreme njihov značaj je bio veoma velik. Prvobitno, lavirinti su bili povezani sa verskim obredima, rođenjem i smrću, a u nekim kulturama su korišćeni za prizivanje proleća i povratak sunca. U nekim delovima Evrope lavirinti su se urezivali u kamenje grobnica, a smatra se da su prvi lavirinti nastali u Skandinaviji i da su se korstili za vreme mnogih plesnih rituala, posebno između muškarca i žene koji su plesali spiralno, kako bi se na kraju zajedno pronašli u samom centru lavirinta.

Izvor: culturedecanted.com

Jedan od najpoznatijih lavirinata u Starom veku bila je kuća Minotaura na Kritu, međutim veruje se da je taj lavirint samo deo religioznog simbolizma, dok se još starijim vidom “šaranja” linijama  smatra jedna spiralna linija uklesana na grobnici u Irskoj. Mnogi zidovi iz kamenog doba, takođe su oslikani lavirintima. U Srednjem veku kult lavirinta se preneo u crkve, gde su se šare-lavirinti pojavljivale na pločicama na podu , zidovima i sl. i sam “hod” kroz linije lavirinta bio je vezan za religijski momenat – put u hodočašće u Svetu zemlju, odnosno put do boga. Za razliku od crkve, narodni običaji koji su bili vezani za lavirinte, više su smatrali paganizmom.

Smisao i značenje lavirinata

Od početka 16. veka, lavirinti su počeli da se prave iz razonode. Pojavljivali su se u mnogim dvorskim vrtovima kao ukras, od visoke žive ograde i zidova, ponekad i sa mnogim drugim elementima – iznenađenjima za one koji bi ga posetili. Jedan od najstarijih i najpoznatijih takvih lavirinata je najverovatnije “Hempton kort ” u parku Hempton, napravljen još 1690.  godine. Pored vrtova, odeća je takođe počela da se ukrašava šarama u vidu lavirinata, a kasnije u Japanu, pojavili su se i trodimenzionalni lavirinti.

Bilo da su kvadratnog, kružnog ili nekog drugog oblika, linije koje ga sačinjavaju u dalje na neki način predstavljau misteriju. Za neke oni su samo apstraktne slike – šare koje je sačinio čovek. Međutim, postoje mnogi lavirinti za koje se ne zna poreklo. Svaki lavirint je ideja za sebe, bilo da je omeđen niskim zidovima ili visokim žbunjem, zagonetan je sam po sebi i dalje je veoma popularan u kulturološkom i duhovnom smislu.

Izvor : culturedecanted.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here